Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.27. Sammenhengen mellom konsentrasjon av oppløst oksygen og pH for alle vannprøvene som ble tatt for karbonatkjemianalyser. Farge på datapunkter indikerer CTD-stasjon. Geografisk plassering av stasjonene er vist i Figur 6.26.
Figur file_html_f9e1301fb9807669.gif