Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 5: Aldersforedling for skreitoktene 2019-2023. Årsklassene er fargekodet, men av hensyn til lesbarhet er årsklassene merket med NA i de årene de bidrar mindre enn 5%.
agecomp.png