Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 7: Eggmengdeindeks (svart) sammenlignet med fiskemengdeindekser: Biomasseindeks (rød) og Abundanseindeks (blå). Feilmarginer for eggmengdeindeks er oppgitt som ett standardavvik. Alle indekser er vist relatvt til nivået i 2016.
eggindeks_sammenlinging.png