Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 1: Kursinjer (venstre) og håvtrekk (høyre) for skreitoktet 2023. Observasjonene er stratifisert, slik at særlig interessante områder, og områder hvor vi ventet de største konsentrasjonene av fisk eller egg er dekket tettere. Stratifiseringen er gjengitt i fargekodene.
transects_panel.png