Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2023
Figur 6: Sammenlinging mellom fiskemengdeindeks (abundanse) fra vintertokt og skreitokt for utvalgte aldersgrupper. Indeksene er gjort sammenlingbare (normalisert) ved å trekke fra fiskemengde i medianåret for hver toktserie, og dele på differansen mellom året med mest og året med minst fisk.
vintertoktsammenligning.png