Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1. Beregnet årsprosent med 95 % konfidensintervall for elvene med sportsfiske- og/eller høstfiskedata i overvåkingsprogrammet. Data er vist for 117 elver hvor prøvestørrelsen for sportsfiske eller høstfiske er 20 individer eller mer. Stiplete linjer viser 4 % og 10 % som er grensene for lav, moderat og høy risiko for genetisk påvirkning som foreslått av Risikovurdering norsk fiskeoppdrett ( Taranger mfl. 2014 ) og vektlagt i  Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk  (www.regjeringen.no). Se tekst for forklaring av utregning av konfidensintervall.
Figur file_html_3110d1d1bbd8e19c.png