Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfisket med beregnet 95 % konfidensintervall. Data er vist for 109 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur file_html_581ec4551b278781.png