Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.2. Geografisk variasjon i andel gytemodne kontra umodne oppdrettslaks rapportert til overvåkingsprogrammet i perioden 2014-2022. Punktene angir plassering av vassdrag hvor det foreligger data for observasjon av rømt oppdrettslaks, mens fargekoden angir områder hvor andelen gytefisk er høyere (rødt), eller lavere (blått) enn gjennomsnittet. Plottet er basert på marginaleffekter fra binomial GAMM modell med statistikkpakken gamm4 i R, og som tar høyde for variasjon mellom år og vassdrag med følgende modell: gamm4(modning~s(lengdegrad, breddegrad), random = ~(1|år)+(1|elv).
Figur file_html_784b860f09b01110.png