Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Rapportert antall rømt oppdrettslaks i perioden 1998-2022. Tallene er oppdatert per mai 2023 og er hentet fra www.fiskeridir.no.
Figur file_html_def0de65e55160f7.gif