Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Tidslinje for observasjoner og hendelser for fangst 2. Grønne skraverte felt indikerer når lyden ikke er på, og røde felt når lyden er på. Pilene viser tidspunkter for når dekkslys slås på, når pumping starter og når et annet fartøy legger seg foran for å pumpe og dermed blokkerer tore deler av observasjonssektorene.
Figur file_html_386dd0c093a910af.jpg