Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Skissen viser fiskeriaktiviteten med bunntrål, snurrevad og garn i Sørlige Nordsjø II området.
Figur file_html_22764302247f3b07.png