Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Mageinnhold i sei som har beitet på tobis ved Runde. (Foto Svein Åm).
Figur file_html_881f094b268bc053.jpg