Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Posisjon til de tre vindparkene, Hywind Tampen, Utsira Nord og Sørlig Nordsjø II. Total norsk fiskeriaktivitet i Nordsjøen og havområdene rundt i perioden 2018-2022 er markert med blå prikker. (Kartet er laget i Fiskeridirektoratet sin kart portal https://portal.fiskeridir.no/fiskeri ).
Figur file_html_aae6cb3f753f8782.png