Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Skissen viser fiskeriaktiviteten med bunntrål, snurrevad, garn, ringnot, line og teine i Utsira Nord området. (Illustrasjon: Liz Kvalvik).
Figur file_html_b1c95380dca34469.png