Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Mareanotokt 2023 leg 2
Figur 10. Gjennomsnittlig antall søppelobservasjoner per stasjon i fem kategorier i Norskerenna og i kystbeltet.
Fig 10.jpg