Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Mareanotokt 2023 leg 2
Figur 5. Mens den grunnseismiske linja fra Norskerenna vise ren jevn slam-sedimentering har Lille Fiskebank en mer kompleks geologisk historie med morene-avsetninger som senere har blitt utsatt for erosjon med dannelse av kanaler. Over dette har vannstrømmene senere dannet ulike formasjoner som sandbanker og sanddyner.
Fig 5.jpg