Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Torsk samlet seg foran den svarte tunnelen (bilde til venstre). Fisken kilte seg fast i kvadratmaskeseksjonene, proppen løsnet ikke av seg selv og fisken måtte ristes ned ved ombordtaking av trål.
Figur file_html_2540c54d10b63ac8.png