Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Modellert spredning av havnespylarver i overflatelaget fra nord på Lille Sotra i løpet av en 24 timers periode. Skalaen angir sannsynlighet fra 0 til 100. Data fra Strømkatalogen https://stromkatalogen.hi.no/apps/ncis/v1/nb/
Figur file_html_2fed065c5dbaa77f.jpg