Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Modellert spredning av havnespylarver i overflatelaget fra sørsiden av Sotra i løpet av en 24 timers periode. Skalaen angir sannsynlighet fra 0 til 100. Data fra Strømkatalogen https://stromkatalogen.hi.no/apps/ncis/v1/nb/
Figur file_html_c5f0cd06f61f7cbc.jpg