Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Generell kjemisk struktur for PBDE (A) og den fullbromerte kongeneren BDE-209 (B).
Figur file_html_1302643fd929e67d.png