Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Kjemiske strukturer for PCB og OCP: den generelle formelen for PCB (A); lindan (γ-HCH) (B); heksaklorbenzen (C); p,p’ -DDT (D); trans-nonaklor (E).
Figur file_html_4382a556663cda51.gif