Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Lineær regresjon av THC- og summerte PAH-nivåer i overflatesedimenter mot TOC%.
Figur file_html_8ac392c2cf380bbc.png