Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Nivåer av Σ DDT i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_b6c13e6ccaeb6d2a.png