Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Dybdeprofiler av Sum PAH, NPD og PAH16 i daterte sedimentkjerner. Dateringen er vist for utvalgte kjernesnitt. Områdenavn er angitt i samsvar med tabell 7.
Figur file_html_c64241590c1aa8a9.gif