Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. THC-nivåer i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2. (THC: Totale hydrokarbonnivåer).
Figur file_html_d6d5c10eb72ea2b2.png