Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 Svart elastisk plast som mulig stammer fra et jordbærprosjekt på 1980-tallet. Haugn var alt samlet da vi fant den. Bilde oppe til høyre viser området etter opprydning. Foto: Kaja Ch. Andersen-Fjeldheim
Svart elastisk plast.jpg