Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Venstre: Utbredelsen av havnespy i sentrale deler av Haugesund by. Rød strek = funn av havnespy, grønn strek = ingen funn av havnespy. Høyre: sannsynlig spredning i løpet av 24 timer for larver som er sluppet fra Risøy (data fra strømkatalogen: https://stromkatalogen.hi.no/apps/ncis/v1/nb/ ).
Figur file_html_ffad103305e42401.jpg