Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 8 Histogram som sammenligner aldersfordeling av skrei (venstre) med tilsvarene fra årets skreitokt (til høyre). Legg merke til at vertikal akse er vesentlig forskjellig for disse to. Biomasseindeksene for dette toktet finnes også i Tabell 2 sammen med antallsindekser (fordelt på førstegangs- og flergangs-gytere).
Figur file_html_16383cdb00011f27.png