Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 5 Denne figuren viser mengde av torsk (biomasse i tonn) per aldersgruppe. Det er mer hannfisk (til venstre) enn hunnfisk (til høyre). Hver søyle er delt opp i mengde torsk med tomme mager (i rødt) og torsk med lodde i magen (i blått). Det kan også se ut som at hannfisk har noe mer lodde i magen enn hunnfisk.
Figur file_html_1d09cec0251ee7cc.png