Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 6 Eksempel som illustrerer forskjellene i de hydrografiske forholdene. Indre del av Breivikfjorden var dominert av kaldt kystvann i hele vannsøylen. Trålfangsten ga helt moderate mengder med torsk og med hovedvekt av kysttorsk. CTD stasjonen i Fugløyfjorden viste en godt blandet vannmasse, mens observasjonen fra Sveinsgrunn viser tydelig overgangen fra kaldt kystvann øverst til varmere atlantisk vann dypere. Overgangen vil i enkelte år være langt mer tydelig enn i dette eksemplet.
Figur file_html_6b93a494d5fc1dae.png