Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 7 Beregnet mengde (biomasse i tonn) i de forskjellige toktområdene. Toktområdet Breivik er et lite område, mens tettheten av fisk her var den høyest observerte. Dette var også det eneste stedet vi observerte typisk «skreiflo».
Figur file_html_8adb62f064fb4df1.png