Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 12 Saltholdighetsprofiler for alle stasjonene1.
Figur file_html_ae8510297f770d35.png