Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 3 viser verdier fra de åtte transektene på Fugløybanken. Disse transektene er stikkprøver og antall stikkprøver innvirker på nøyaktigheten av resultatet. Flere stikkprøver betyr kortere avstand mellom kursene og dette vil gi lavere usikkerhet i beregningene. To andre kilder til usikkerhet i de akustiske beregningene er fordeling av ekko mellom arter og ikke minst hvor mye fisk som befinner seg i dødsonen nær bunnen.
Figur file_html_e6d63ffdbc68759d.png