Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt nord
Figur 4 Eksempler på lengdefordelinger gruppert på kysttorsk og skrei. Figuren viser årets lengdefordeling av torsk i antall i fire av områdene.
Figur file_html_f5aa78533ca0a72.png