Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 37. Alle garnstasjonar i Florø, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_3de927eb53fb3710.jpg