Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 32. Alle garnstasjonar i Ryfylke, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_7767b3ed66c721a6.jpg