Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. På lokaliteten kalla Sandtorv har vi fiska på to stadar; i ei godt beskytta bukt ved Krossøy, og aust av Sandtorv. Sistnemnde lokalitet er noko utsett for vind og straum.
Figur file_html_848692b16b6617c1.jpg