Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 33. Alle garnstasjonar i Austevoll, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_9371018b645b1f6.jpg