Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. På lokaliteten kalla Lambøy har vi fiska med halvparten av bruket aust av Lambøy og resten lenger sør, ved Kumløy. Begge stadar om lag dei same posisjonane kvart år.
Figur file_html_a5304122c7dde77c.jpg