Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. I Årdalsfjorden har vi fiska på tilnærma dei same lokalitetane kvart år. Lokaliteten er lite ver-utsett.
Figur file_html_ea8025f928258689.jpg