Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 34. Alle garnstasjonar i Øygarden, fordelt på lokalitet. NB; det er lagt inn «jitter» både på x og y akse verdiane for å skilja enkeltpunkta betre frå einannan.
Figur file_html_f7b36e98ae1b1503.jpg