Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27 . To doble åleruser satt sammen til en lenke (fra van der Meeren et al., 2021. Sluttrapport fra ICOD-prosjektet. Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk. Rapport fra Havforskningen Nr. 2021-32 ).
Figur file_html_fbcdaee9eb8ab213.gif