Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 82 : Annen menneskelig aktivitet på de aktuelle gytefeltet, herunder akvakultur, turistfiskebedrifter og olje-/ gassinstallasjoner. Grå skraverte områder er gytefelt kartlagt i eggundersøkelser, mens gule skraverte felt er områder identifisert som gytefelt i intervjuundersøkelser med fiskere. Utvalgte gytefelt er markert i grønn farge. For øvrig tegnforklaring, se legende ovenfor.
Erviksva_7-8 (1).jpg