Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13 : Resultater fra DNA-analyser av torskeegg fra 2016. Sirklene viser andelen kysttorsk (blå) og skrei (rød), og det grå feltet i bakgrunnen viser en sannsynlighetsfordeling for skreiegg gytt på de ulike gyteområdene basert på driftmodellering
FinnmarkVest_PAN-analyser-2016.png