Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18 : Resultat av eggundersøkelser i a) Revsbotn og b) Repparfjorden. Tall i sirkler angir gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk med samme størrelse som torskeegg, og farge viser andel av egg i stadium 1 (relativt nygytte egg). Andelen er snitt pr. håvtrekk for de tre toktene som ble gjennomført i gytesesongen (april). Planlagt deponiområde i Repparfjorden med ulike soner er også angitt ut fra gjeldende reguleringsplan.
fig18.png