Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 28 : Resultat fra gytefeltkartleggingen i 2021. Stolpediagrammet til venstre angir en statistisk sannsynlighet for at det undersøkte området er et gytefelt, og tallene øverst i stolpediagrammet angir antall egg observert. Kartet til høyre illustrerer de ulike områdene på kart, omkranset av farge som indikerer lav (rød), middels (gul) eller høy (grønn) sannsynlighet for at området er et gytefelt. Gytefelt Storfjorden har nummer 23 i diagram og kart.
fig28.png