Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 73 : Kart som til venstre viser skravert område (fra og med felt 20E til og med felt 26A) der det i perioden 2015-2019 var forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap for å verne gyteinnsiget og gyteområdene. De rosa områdene viser referanseområder der det fremdeles er forbud mot høsting av tare. Kartet til høyre viser taretråling (gråe trålstreker) ift gyteområdene (grå skraverte områder). Tareområdene 20E-26A tilsvarer i dag områdene 414E-420A.
fig73.png