Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 81 : Kvalitativ kartlegging av viktige plasser for fritidsfiske (til venstre) og turistfiske (til høyre) rundt Frøya og Hitra basert på intervjuer av 34 fritidsfiskere respektive 11 turistfiskebedrifter i 2018-2019. Verdisettingen ble gjort på en skala fra 1 (lav verdi) til 15 (høy verdi). Se Kleiven et al. (2021) for flere detaljer om undersøkelsen.
fig81.png