Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 90 : Panelet til venstre viser utvikling av gytebestanden til kysttorsk populasjonen som gyter i Borgundfjorden basert på egginnsamling og kunnskap om torskens fekunditet (antall egg produsert per hunnfisk) (Aannø 2020). Panelet til høyre viser gytekurver for fire år, d.e. når tid gytingen starter i slutten av februar til den slutter i slutten av april (Johansen et al. 2018).
fig90.png