Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6 : Oversiktskart fiskeriaktivitet (AIS/VMS koblet med sluttseddeldata/ERS) i lokasjon 3-25 som inkluderer gytefeltene Torskefjord/Bekkarfjord og Indre Laksefjord (markert med mørkeblå linjer). Totale landinger av alle arter (kun sluttsedler som lot seg koble til detaljerte aktivitetsdata) i perioden 2018-2021 vises i rutenett farget etter en trafikklysmodell (rød > gul > grønn).
Figur file_html_1a5890d5c5151662.jpg